Projektportfölj

Projektportfölj

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science. Koncernen har, tillsammans med sina tidigare dotterbolag,  varit aktiv inom huvudområdena ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Efter att till aktieägarna ha utdelat och särnoterat dotterbolagen PledPharma AB, Spago Imaging AB och nu senast SyntheticMR AB, återfinns i bolagsgruppens projektportfölj:

AddBIO AB, som har tagit fram Zolidd®, en nanometertunn ytbeläggning som frisätter ett benstärkande läkemedel. Med Zolidd på implantatet blir benet starkare, stabiliteten ökar och risken för komplikationer minskar. 

Projektportfölj

aktuell_handelse_tmp
Aktuell händelse

Aktuellt

24 januari, 2014

Nortal Investments AB har beslutat att inte förlänga anmälningstiden för Erbjudandet i Accelerator Nordic AB

PressmeddelandeNortal Investments AB Stockholm den 24 januari 2014 Nortal Investments AB (”Nortal”) offentliggjorde enligt bestämmelserna om budplikt den 19 december 2013 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ) (”Accelerator” eller ”Bolaget”) att överlåta aktier i Accelerator till Nortal....

Hela inlägget

Aktien

  • Köp:  
  • Sälj:  
  • Senast:  

Pressmeddelanden

24 januari, 2014

Nortal Investments AB har beslutat att inte förlänga anmälningstiden för Erbjudandet i Accelerator Nordic AB

13 januari, 2014

Offentliggörande av värderingsutlåtande om Nortals budpliktsbud

20 december, 2013

Accelerators styrelse om Nortal Investments budpliktsbud


Kalender

Årsstämman kommer att avhållas den 18 juni 2014 klockan 14.00 – plats meddelas senare.

Kvartalsredogörelse för januari-mars 2014 publiceras den 27 maj.

Halvårsrapport för januari-juni 2014 publiceras den 27 augusti.

Redogörelse för januari-september 2014 publiceras den 27 oktober.

Bokslutskommuniké januari-december 2014 publiceras den 26 februari 2015.

 

Aktuellt

Under ”Aktuellt” hittar du nyheter, inlägg m.m. som rör Accelerator och våra dotterbolag.

Aktuellt

Logo Optovent Logo AddBIO Logo OptoQ AB