logo

Accelerator Nordic AB hänvisar tills vidare till Aktietorgets information om bolaget.
Där finns också bolagets rapporter, meddelanden och årsredovisningar.

Har ni frågor om Accelerator Nordic AB får ni gärna skicka ett mail till monika@swediacapital.se

Accelerator Nordic AB
c/o Swedia Capital
Skinnarviksringen 16
117 27 Stockholm