Projektportfölj

Projektportfölj

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science. Koncernen har, tillsammans med sina tidigare dotterbolag,  varit aktiv inom huvudområdena ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Efter att till aktieägarna ha utdelat och särnoterat dotterbolagen PledPharma AB, Spago Imaging AB och nu senast SyntheticMR AB, återfinns i bolagsgruppens projektportfölj:

AddBIO AB, som har tagit fram Zolidd®, en nanometertunn ytbeläggning som frisätter ett benstärkande läkemedel. Med Zolidd på implantatet blir benet starkare, stabiliteten ökar och risken för komplikationer minskar. 

Projektportfölj

aktuell_handelse_tmp
Aktuell händelse

Aktuellt

27 juli, 2014

Accelerators nyemission övertecknad

PRESSMEDDELANDE 23 juli 2014 Företrädesemissionen i Accelerator Nordic AB, för vilken teckningstiden avslutades den 21 juli 2014, kom att övertecknas. Bolaget tillförs därmed ca 5,3 miljoner kronor efter emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till cirka 9,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad...

Hela inlägget

Aktien

  • Köp:  
  • Sälj:  
  • Senast:  

Pressmeddelanden

20 augusti, 2014

Accelerator: Sista dag för handel med BTA

27 juli, 2014

Accelerators nyemission övertecknad

7 juli, 2014

Teckningsperioden i Accelerators företrädesemission inledd


Kalender

Årsstämman kommer att avhållas den 18 juni 2014 klockan 14.00 – plats meddelas senare.

Kvartalsredogörelse för januari-mars 2014 publiceras den 27 maj.

Halvårsrapport för januari-juni 2014 publiceras den 27 augusti.

Redogörelse för januari-september 2014 publiceras den 27 oktober.

Bokslutskommuniké januari-december 2014 publiceras den 26 februari 2015.

 

Aktuellt

Under ”Aktuellt” hittar du nyheter, inlägg m.m. som rör Accelerator och våra dotterbolag.

Aktuellt

Logo Optovent Logo AddBIO Logo OptoQ AB