Projektportfölj

Projektportfölj

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science. Koncernen har, tillsammans med sina tidigare dotterbolag,  varit aktiv inom huvudområdena ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Efter att till aktieägarna ha utdelat och särnoterat dotterbolagen PledPharma AB, Spago Imaging AB och nu senast SyntheticMR AB, återfinns i bolagsgruppens projektportfölj:

AddBIO AB, som har tagit fram Zolidd®, en nanometertunn ytbeläggning som frisätter ett benstärkande läkemedel. Med Zolidd på implantatet blir benet starkare, stabiliteten ökar och risken för komplikationer minskar. 

Projektportfölj

aktuell_handelse_tmp
Aktuell händelse

Aktuellt

7 juli, 2014

Teckningsperioden i Accelerators företrädesemission inledd

PRESSMEDDELANDE 7 juli 2014 Idag, måndagen den 7 juli 2014, påbörjas teckningstiden för företrädesemissionen i Accelerator Nordic AB. De som på avstämningsdagen den 27 juni 2014 var registrerade som aktieägare i Accelerator äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig...

Hela inlägget

Aktien

  • Köp:  
  • Sälj:  
  • Senast:  

Pressmeddelanden

7 juli, 2014

Teckningsperioden i Accelerators företrädesemission inledd

19 juni, 2014

Kommuniké från årsstämma 2014 i Accelerator Nordic AB

27 maj, 2014

Kvartalsredogörelse för Accelerator Nordic AB för Q1 2014


Kalender

Årsstämman kommer att avhållas den 18 juni 2014 klockan 14.00 – plats meddelas senare.

Kvartalsredogörelse för januari-mars 2014 publiceras den 27 maj.

Halvårsrapport för januari-juni 2014 publiceras den 27 augusti.

Redogörelse för januari-september 2014 publiceras den 27 oktober.

Bokslutskommuniké januari-december 2014 publiceras den 26 februari 2015.

 

Aktuellt

Under ”Aktuellt” hittar du nyheter, inlägg m.m. som rör Accelerator och våra dotterbolag.

Aktuellt

Logo Optovent Logo AddBIO Logo OptoQ AB